Priser for leje

 • 1 dags leje/huset kr. 2.500,-
 • 2 dags leje. kr. 4.500,-
 • 3 dags leje. kr. 6.000,-
 • Leje lille sal kr. 1.700,-
 • Leje ifm, begravelse kr. 1.000,-
 • Depositum: kr 1000.-
 
        * Depositum betales senest 3 bank dage efter bookning på kontonr: 6820                         1736748.
 
        * Bliver beløbet ikke indbetalt inden de 3 dage, bortfalder reservationen.
 
        * Det fulde lejebeløb skal indbetales på kontonr: 6820 1736748 senest 4 uger                  før arrangement.

        * Indbetalt depositum og leje returneres som hovedregel ved afbestilling senest              3 måneder før arrangementet.
 
        * Ved særlige tilfælde kan dette dog også ske ved senere afbestilling ved kontakt              til bestyrelsen.
 
         *Udlejningstidspunkt er som hovedregel fra kl. 9.00 – 8.00
 

Sommerfest 10/6 2017

 
Pris: kr. 250.- pr. person
 
Tilmelding senest 25. maj
Reg: 6820 kontonr: 1736748
MRK: sommerfest, navn, antal 

Husets bestyrelse

 • Formand Svend Hansen
 • Næstformand Tom Egelunn 
 • Kasserer og sekretær Jens Østerballe
 • Bestyrelsesmedlem Pernille Aude
 • Bestyrelsesmedlem Britt Christensen
 • Suppleant Peter Andersen
 • Suppelant Benny Dam
 • Revisor John Christensen
   
 • Nøgleansvarlig og kontakt person Jens Østerballe på husets telefon:
   
  25362990 / eller på husets email: hemhus@hemhus.dk
Hemmeshøj Forsamlingshus | Hemmeshøjvej 30, 4241 Vemmelev  | Tlf.: 25362990