Vedtægter

Vedtægter kan udleveres ved henvendelse til bestyrelsen på hemhus@hemhus.dk
 
Hemmeshøj Forsamlingshus – Persondatapolitik

Det glæder os, at du har valgt at holde dit arrangement i Hemmeshøj Forsamlingshus.
Da du lavede en bookning for at leje huset, oplyste du os dine kontaktoplysninger. Navn, adresse, telefonnr, e-mailadresse samt kontonummer og er personlige oplysninger, som er omfattet af den nye Databeskyttelsesforordning, og vi vil hermed oplyse dig om, hvordan vi anvender dine personlige data.

Hvad er personlige oplysninger?
Enhver form for information, der kan tilknyttes en bestemt person, betragtes som personlige oplysninger. Det kan være navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse eller lignende.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?
For at du kan leje huset har vi brug for dine kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kontonummer som vi skal bruge til tilbagebetaling af depositum.

Giver vi personlige oplysninger videre andre?
Vores medlemmers tillid og fortrolighed ligger os meget på sinde. Vi videregiver derfor ikke dine personlige oplysninger til andre til brug for markedsføring m.v.
For at servicere vores systemer kan vores leverandører af IT-relaterede ydelser i nogle tilfælde få adgang til dine personlige oplysninger. Vi indgår databehandleraftaler med disse leverandører bl.a. for at sikre, at leverandørerne underlægges krav for behandling af personlige data svarende til GDPR, Vi overfører ikke personlige data uden for EU/EØS. Danske myndigheder, såsom Datatilsynet eller politiet, kan ligeledes have lovhjemmel til at få adgang til personlige data i vores systemer.

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?
Dine oplysninger gemmes i 1-2 år hos kassereren, og hos vores leverandør af IT i ca. 5 år.

Dine rettigheder
Du har selvfølgelig ret til at se de oplysninger vi har om dig og til at rette eventuelt urigtige oplysninger. I henhold til Databeskyttelsesforordningen har du i særlige tilfælde ligeledes ret til at begrænse eller gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger samt at få overført oplysningerne. Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


Hvem kan du kontakte?
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har kommentarer eller ønsker at rette eventuelle forkerte oplysninger. Hemmeshøj forsamlingshus kan kontaktes her på siden under ”kontakt” eller ved henvendelse på telefon 25362990.

Hvis der er behov for at klage?
Vi tilstræber at løse uoverensstemmelser direkte. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personlige data, er du velkomment til at kontakte hos her på hjemmesiden under ”kontakt” direkte på mail, eller en af bestyrelsens medlemmer. Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.
Hemmeshøj Forsamlingshus | Hemmeshøjvej 30, 4241 Vemmelev  | Tlf.: 25362990